Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Tüm Makaleler
Setenay SEZER BABALIOĞLU -

DÜNYA İLLÜSTRATÖRLERI ARASINDA YERINI ALAN TÜRK SANATÇI NAZAN ERKMEN : HAYATI – ESERLERI – SANATI

Nazan Erkmen: Turkish Artist Who Lives Among World Illustrators: Life - Works - Art

Özet | Abstract | Full text
Abdül TEKİN - Yusuf ÇETİN

Sanat Eserinin Varlığında Zamansal Etkiler

Time Effects In The Presence of Art Work

Özet | Abstract | Full text
Demet Karapınar -

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

RELATIONSHIP BETWEEN ART AND TECHNOLOGY FROM PAST TO PRESENT

Özet | Abstract | Full text
İlhami KAYA -

Müzikte Matematiksel Simetri ve Yansıma

Mathematical Symmetry and Reflection in Music

Özet | Abstract | Full text
Özlem Habibe Mutaf Büyükarman -

KAVRAMSAL SANATIN TASARIM ALANINA YANSIMALARI

REFLECTIONS OF CONCEPTUAL ART INTO THE DESIGN FIELD

Özet | Abstract | Full text
İsmail ÖZGÜR SOĞANCI -

Savaş Temalı Afgan Halıları: Yün, İlmek, Sekizgen Çiçekler ve Mühimmat

Afghan War Rugs: Wool, Knot, Octagonal Flowers and Ammunition

Özet | Abstract | Full text
Merve Nur Kaptan - Volkan KAPTAN

OSMANLI DÖNEMİNDE MÛSİKÎ EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

INVESTIGATION ON INSTITUTIONS THAT GIVE MUSIC EDUCATION IN THE OTTOMAN PERIOD

Özet | Abstract | Full text
Elif Aksoy -

HARPUT (ELAZIĞ) İĞNE OYALARINDAN ÖRNEKLER

NEEDLEPOINT PIECES IN HARPOOT

Özet | Abstract | Full text
Süleyman Akgün - F.Evren Daşdağ

5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN RENK BİLGİSİ KONUSUNUN ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ SERBEST ÇALIŞMALARINDAKİ RENK SEÇİMLERİNDE CİNSİYET VE OKUL DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİ

The Effect Of Gender And School Factors On Students’ Choice Of Color In Free Style Drawing In Learning Color Theory In The Visual Arts Lesson In 5th Grade

Özet | Abstract | Full text
Sıdıka ARLI -

Sürdürülebilirlik Kapsamında Sanat ve Zanaat

Art And Craft In Scope Sustainability

Özet | Abstract | Full text
Songül KURU - Zeynep Kırkıncıoğlu

16.VE 18. YÜZYIL AVRUPA KADIN GİYİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI SİLUET ANALİZİ

COMPARATIVE SILHOUETTE ANALYSIS IN 16 TH AND 18 TH CENTURY EUROPEAN WOMEN'S CLOTHING

Özet | Abstract | Full text
volkan gidiş - Hanefi Özbek, Ayşe Başak Harmancı İlhan

Nîm Sofyân ve Semâî: Düzüm mü? Usûl mü?

Nim Sofyan and Semai: either Düzüm or Method ?

Özet | Abstract | Full text
Zafer KALFA -

YENİ KAPİTALİZM ve YENİ SANAT

NEW CAPITALISM and NEW ART

Özet | Abstract | Full text
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.