Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

YENİ KAPİTALİZM ve YENİ SANAT


Kapitalizm, üretilen her objeyi satılabilir / satın alınabilir hale getirip ondan kâr elde etmeyi amaç edinmiş bir sistemdir ve onun gözünde sanat eseri de aynı amaca hizmet eden herhangi bir nesnedir. Zira kapitalizm için satılan /satın alınan nesnenin içeriği ahlaki ya da vicdani bir engel oluşturmaz. Bu anlamda, kapitalizm için sanat eseri, insanî duygular ile ilintili estetik bir içeriği olsa da pratik kullanıma yarayan bir araçtan çok da farklı değildir. Beklenti aynıdır; kâr elde etmek. Dolayısıyla kutsal inançlar üzerinden dahi ticari pazar elde etmekten çekinmeyen bir sitemin sanat eserine ayrıcalık tanımasını beklemek beyhudedir.


Keywords


Sanat, Liberteryenizm, Tüketim, Kapitalizm, Dubuffet, Kültür

Author: Zafer KALFA
Number of pages: 119-128
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23342
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.