Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Sürdürülebilirlik Kapsamında Sanat ve Zanaat


Özet Bu çalışma sürdürülebilirlik kapsamında sanat ve zanaat ilişkisini açıklamak, sanat ve zanaatin geçmiş ve gelecekteki durumunu sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sanat yaratıcılık gücünü, zanaat ise beceri gücünü ortaya koyan üretim sistemleridir. Sanat eğitim ve özgünlük gerektirirken zanaat eğitim ve ustalık gerektirmektedir. Günümüzde sanat sisteme hizmet eden bir tüketim aracına dönüştürülmüş, sanat eserleri de seri olarak üretildiğinden üretim artmış ancak nitelik düşmüştür. Zanaat ise eski önemini yitirmiş endüstriyel gelişimin de etkisiyle yok olma tehlikesi yaşamaktadır. Buna karşın “daimi olma yeteneği” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik; hem sanat eserlerinin hem de zanaat ürünlerinin günümüzde ve gelecekte varlığını koruma ve nitelikli kalıcılığını sağlamada etkili olacaktır. Sanat, zanaat ve sürdürülebilirlik birbirine zıt kavramlar gibi görünse de dünyanın ve canlıların geleceği için birlikte hareket etmek zorundadır. Sanat ve zanaatin, sürdürülebilirlik kapsamında algılanmasını sağlamak için insanların satın alma gereksinimlerinin değişmesi, üretim ve satış politikalarının etik ve çevre bilimsel açıdan yenilenmesi gerekmektedir. Üretim ve tüketim bilincinin gelişimi sanat ve zanaati çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin gereksinimlerine göre yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Bu nedenle sanat ve zanaat üretim süreçleri sürdürülebilirlik kapsamında yeniden yapılanmakta, üretim ve tüketim yöntemleri yeniden kurgulanmaktadır. Üreten insanların çevre bilinci kazanması ürünlerin de bu kapsamda oluşturularak tüketicide sürdürülebilirlik algısını güçlendirmesi önemlidir. Sanat ve zanaat dünyanın geleceğine hizmet etmek amacıyla “sürdürülebilirlik” için yeniden tasarlanmalı ve tanımlanmalıdır. Bu çalışma sürdürülebilir bir dünya yaratmada sanat ve zanaatin gerekliliği ve önemine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda konuyla ilgili sanat ve zanaat tarihinden örneklere yer verilmiştir. Bu örnekler sürdürülebilirliğin geçmişteki varlığını kanıtlarken gelecek için önemini de vurgulamaktadır.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sanat, Zanaat.

Author: Sıdıka ARLI
Number of pages: 53-68
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23363
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.