Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

16.VE 18. YÜZYIL AVRUPA KADIN GİYİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI SİLUET ANALİZİ


Giysiler, kadın vücudunu genel hatlarıyla, biçimsel olarak ifade etmenin en iyi göstergesidir. Siluet ise, giysinin dış hatlarını belirleyen çizgisel yorumudur. Bedenin normal biçimini veya hangi bölümünü nasıl ortaya çıkaracağını belirlemektedir. Siluetler, moda tarihi gelişimi içerisinde, savaşlar, evlilikler, siyasi, sosyal, ekonomik ve dini olaylar, imparatorluklar, moda, moda ikonları vb. etkenlerle biçim değiştirmiştir. Avrupa giyimi kadın siluetlerindeki değişimin incelenmesinin amaçlandığı araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Öncelikle konu ile ilgili 16. ve 18. yüzyıl Avrupa kadın giyimini kapsayan basılı dokümanlar, gravürler, portreler, minyatürler ve çeşitli müze koleksiyonlarında bulunan giysilerinin görselleri taranmış, daha sonra siluet formlarının belirlenmesi, adlandırılması ve biçimsel özellikleri kitap, dergi, web sitesi vb. kaynaklardaki, yazılı bilgiler doğrultusunda incelenerek bir sentez oluşturulmuştur. Araştırmada, 16. yüzyıldan 82 adet, 18. yüzyıldan 121 adet olmak üzere 203 adet kadın görseli figürleri incelenmiştir. İki dönemin giyim özelliklerini en iyi ve tam boy olarak yansıtanlardan seçilen 48 adet kadın görseli çalışma kapsamına alınmıştır. Her iki dönemin siluet formları ve özellikleri, görsel anlamda moda çizgisiyle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırma, Avrupa giyiminde, kadın giysi siluetlerindeki değişiminin izlenerek günümüz ve gelecekteki moda tarihi ve tasarımı çalışmalarına katkı sağlaması, aktarılması, kaynak oluşturması açısından önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Moda tarihi, giyim, görsel kimlik, giysi siluet.

Yazar: Songül KURU - Zeynep Kırkıncıoğlu
Sayfa Sayısı: 69-86
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23419
Tam Metin:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.