Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

İKİ BOYUTLU TASARIMLARDA ATIK MALZEME KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERS TUTUMLARI VE BAŞARISINA ETKİSİ


Ailede başlayıp, çevreyle etkileşen sanatsal deneyimler, bireyin eğitimiyle birlikte estetik bir yapıya dönüşmekte ve bu süreç tüm hayatı etkileyen bir alan olarak önemini belirgin bir şekilde hissettirmektedir. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan görsel sanatlar eğitiminin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için geleneksel öğretim yöntemlerinin dışında çocuğun sanatsal gelişimine katkı sunacak, tutum ve başarısını olumlu yönde etkileyecek yöntemlerin seçilmesi bir zorunluluktur. Bu araştırma, iki boyutlu tasarımlarda atık malzeme kullanmanın öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve ders başarısına etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada dört tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; Görsel sanatlar dersine yönelik tutum ölçeği, öğrenci görüşme tutanakları, öğrenci gözlem ve başarı değerlendirme formlarıdır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili, örneklemini ise Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Sonuç olarak, elde edilen verilerin analizlerine istinaden görsel sanatlar dersi etkinliklerinde atık malzeme kullanmanın öğrencilerin ders tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.


Keywords


Sanat, Eğitim, Atık Malzeme

Author: MEHMET YÜCEL - Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ
Number of pages: 35-49
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.37004
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.