Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

KAVRAMSAL SANATIN TASARIM ALANINA YANSIMALARI


1960’lardan itibaren kavramsal sanat ile düşünsel biçimselin önüne geçmiş, fikrin kendisi sanatı oluşturmuştur. Reel ve referant ilişkisi, gerçekler ve değerler sorgulanmaya başlanmıştır. Sanatçı zanaatkar olmaktan çıkarak, düşünür konumuna geçmiştir. Sanatçılar dünyayla ve çevreleriyle ilişkilerini, gündemdeki kavramları sorgulamaya başlamıştır. Bu durum tasarım alanına da etki etmiştir. Tasarımcılar da yaratıcılıklarını ve yeteneklerini tüketim endüstrisi için kullanmaktan uyanarak sosyal konulara yönelmişlerdir. Kes-yapıştır artisti, uygulamacı olarak tanımlanan grafik tasarımcılar, tasarım problemlerine sistematik fikir geliştirmeye, disiplinlerarası çalışmaya, bağımsız olarak duyarlı oldukları konulara eğilmeye başlamışlardır. Popüler kültürün ürünlerini tasarlamanın yanı sıra tasarım aracılığı ile güncel sorunlara dikkat çekmeye çalışan tasarımcılar çoğalmıştır. Teknolojik gelişmelerle uygulamanın da kolaylaşması ve hızlanması ile tasarımcının konsept geliştiriciye evrilmesi söz konusu olmuştur. Sanat ve tasarım yoluyla kavramların ve değerlerin sorgulandığı 1960’lardan günümüze tasarımcı, yaratıcılığı, çok yönlü düşünebilme yeteneği ve iletişim becerileri ile güncel duruma uyum sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kavramsal sanatın düşünsel ve biçimsel olarak tasarım alanına yansımalarını araştırmak; üretimler üzerinden tasarım sürecinin değişimini ve işlenmiş kavramların ele alınış şeklini incelemektir.


Keywords


Kavramsal, sanat, tasarım, grafik tasarım

Author: Özlem Habibe Mutaf Büyükarman
Number of pages: 23-36
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.1.537
Full text:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.