Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Müzikte Matematiksel Simetri ve Yansıma


Simetrinin geometrideki rolü evrensel olarak bilinir. Bu nedenle yaşadığımız gezegeni anlamada geometri önemli bir rol oynar. Simetri, matematiksel kavram içerisinde değişmezlik ve eşdeğer ilişkisi ile fiziksel bilimlerin yanı sıra maddenin gerçekliğini tam olarak tanımlanmasını sağlar. Sanatın kendisi ise simetriyi genellikle güzellik, denge ve uyum açısından tanımlar. Simetri, insanın çağlar boyunca doğanın düzenini, güzelliğini ve mükemmelliğini tanımlayabileceğimiz kadar geniş ya da dar olarak anlamaya yahut yaratmaya çalıştığı bir fikirdir. Müzikte ise simetri ilk olarak oranlar ve fiziksel terimlerle karşımıza çıkmaktadır. Simetri kuramı fiziksel dünyanın yapısını doğada var olan özellikleri ile birlikte ele alarak tanımlar ve bunu karakterize eder. Böylelikle müzik yapıtlarında kullanılan perdelerin, aralıkların, dizilerin ve melodilerin özelliklerine bakılarak simetrinin nasıl ele alındığı gösterilebilir.


Keywords


Matematik, Simetri, Müzik

Author: İlhami KAYA
Number of pages: 14-25
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.6731
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.