Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Lela GELEİSHVİLİ-Art Academy of Georgia

Prof. Dr. Cingiz Bagirov-Azerbaijan State University of Flormaniya

Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu-Seçuk Üniversitesi

Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı- Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Şengül- Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ- Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Fethiye Erbay- Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Roza Sultanova-Tatarstan Academy of Sciences

Doç Dr. Elif Aksoy- Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mutlu Erbay- Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Aziz Erkan- Sinop Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Nurane Selimli- Azerbaijan State Academi of Arts

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Erkan- Sinop Üniversitesi

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.