Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Dr. B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Dr. Afet Aslanova
Publication Place: Asos Eğitim Bilişim
Year-Number: 2019-2
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Abdül TEKİN - Yusuf ÇETİN Sanat Eserinin Varlığında Zamansal Etkiler, 1-13
Time Effects In The Presence of Art Work
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.30171
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlhami KAYA Müzikte Matematiksel Simetri ve Yansıma, 14-25
Mathematical Symmetry and Reflection in Music
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.6731
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İsmail ÖZGÜR SOĞANCI Savaş Temalı Afgan Halıları: Yün, İlmek, Sekizgen Çiçekler ve Mühimmat, 26-39
Afghan War Rugs: Wool, Knot, Octagonal Flowers and Ammunition
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23239
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Merve Nur Kaptan - Volkan KAPTAN OSMANLI DÖNEMİNDE MÛSİKÎ EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME, 40-52
INVESTIGATION ON INSTITUTIONS THAT GIVE MUSIC EDUCATION IN THE OTTOMAN PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.25873
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sıdıka ARLI Sürdürülebilirlik Kapsamında Sanat ve Zanaat, 53-68
Art And Craft In Scope Sustainability
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23363
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Songül KURU - Zeynep Kırkıncıoğlu 16.VE 18. YÜZYIL AVRUPA KADIN GİYİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI SİLUET ANALİZİ, 69-86
COMPARATIVE SILHOUETTE ANALYSIS IN 16 TH AND 18 TH CENTURY EUROPEAN WOMEN'S CLOTHING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23419
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

volkan gidiş - Hanefi Özbek, Ayşe Başak Harmancı İlhan Nîm Sofyân ve Semâî: Düzüm mü? Usûl mü?, 87-118
Nim Sofyan and Semai: either Düzüm or Method ?
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23387
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zafer KALFA YENİ KAPİTALİZM ve YENİ SANAT, 119-128
NEW CAPITALISM and NEW ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23342
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.