Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

TİPOGRAFİK TASARIMDA KULLANILAN YAZI KARAKTERİNİN ÖNEMİ


Bulunuşu, tarih öncesi devirlerin kapanıp yeni bir çağın başlangıcını sağlayacak kadar önemli olan yazı, günümüze gelene kadar oldukça büyük değişimlere uğramıştır. Tarihte bu derece büyük bir önemi olan yazı, sanat tarihinde tipografiye dönüşmüş ve grafik tasarımın ayrı bir dalı olarak incelenecek niteliğe sahip olmuştur. Yazının bulunmasıyla ortaya çıktığını söylemenin yanlış olmayacağı tipografi; font, punto, renk ve boşluk gibi unsurlarla oluşturulan formdur. Tipografi, içeriği sadece yazı olan bir görsel ve resim olarak da tanımlanabilir. Tipografik bir tasarımda önemli olan öncelikle konuya uygun yazı karakteri seçimidir. Bir korku filmi afişi üzerindeki tipografide kullanılan yazı karakteri profesyonel bir banka reklam afişindeki tipografide kullanılırsa izleyici karşısında doğru bir izlenim bırakmaz. Çalışmanın amacı; bir tasarım alanı üzerinde kullanılan tipografinin önemini örnek tasarımlarla vurgulamak, tipografik tasarımcı ve tipografiye yönelen öğrenciler için bir rehber oluşturmaktır. Bu çalışmada yöntem olarak; kitap, tez, makale ve online içerikleri içeren literatür taraması yapılmıştır. Kısaca tipografinin tarihine ve fontun önemine değinilerek, fontlar konulara göre kategorize edilmiş ve tipografik tasarımlar üzerinden örneklerle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; tasarım alanı üzerinde kullanılacak yazı karakteri seçimi, tasarımın doğru kitleye ulaşması ve mesajı anlamlı bir şekilde ifade etmesi açısından oldukça önemli olduğu kanısına varılmıştır.


Keywords


Tipografi, Grafik Tasarım, Font, Yazı Karakteri.

Author: Refik Yalur
Number of pages: 42-60
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.42032
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.