Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

CENGİZ HAN’DA ESTETİK ALGI VE ANLAM DÜNYASI

Author:

Number of pages:
163-173
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-6

Bu makale, tarihe mal olmuş bir karakterin; Cengiz Han’ın içinde doğup büyüdüğü coğrafya, toplum, kültür, gelenek ve inanç biçimlerinden estetik beğenilerini öngörebilmek için yazılmıştır. Bu zorlu çalışma Cengiz Han’ın, askeri ve sosyal yaşamında estetik yönelimlerini ve beğenilerini tespit edebilmek ve o’nun algıladığı dünyanın, zihninde ve seçiciliğinde ne denli bir anlama sahip olduğunu ortaya koyabilmek için bir deneme girişimi özelliği taşımaktadır. Özellikle, Cengiz Han’ı çevreleyen anlam dünyasının ve estetik ya da beğenilerinin üzerine bir çalışmanın yapılmamış olması, böylesine zorlu bir çalışmaya beni iten sebeplerdir. Kuşkusuz ki; Türk-Moğol kültürünü oluşturan bir estetik yapının varlığı reddedilemez.

Bu makalenin yazımında metot olarak tercihim ettiğim yöntem daha çok karakterin bebekliğinden itibaren kulağını ve gözünü dolduran kavram, görüntü ve nesnelerin tespit edilmesine ve bu tespitler üzerinden psişik ve psiko-sosyal bir yaklaşımla çözümlenmesi üzerinedir. Elbette, böylesine bir konunun ilk defa çalışılıyor olmasının birçok zorlukları vardır. Tüm bu zorlukların bilinciyle, Cengiz Han’ın estetik algısının ve anlam dünyasının bilinmesinin ya da en azından böylesine bir empa

Keywords


This article has been written in order to foresee the aesthetics admiration of Cenghis Khan, who is a historical character, under the light of his homeland, society, culture and belief styles. This study is a dissertation to find out Cenghis Khan’s aesthetics intention in his military and social life and what the world he perceives means in his mind and selectivity. The reason why I have studied on such a challenging subject is that there have been no studies on Cenghis Khan’s semantic world, his aesthetics or admiration. Undoubtly, existence of an aesthetics structure which forms Turk – Mogul culture cannot be denied. The style which I chose for this article is tto find out the concepts, images and objects from the character’s childhood onwards and to analyze these findings with psychosocial approach. Indeed, there are many difficulties in studying on such a subject for the first time. With the awareness of these difficulties, I intended to consider that the knowledge on Cenghis Khan’s aesthetics perception and semantic world or at least developing such empathy would make a scientific method.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,164
Number of downloads 1,372

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.