Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

YENİ MEDYA SANATINDA DENEYİMİ TASARLAMAK

Author:

Number of pages:
1-12
Year-Number:
2021-6

Bu araştırmanın amacı galeri, müze ve kamusal alanlarda izleyiciyi içine alan, etkileşimli deneyim ortamı yaratan dijital sanat üretimlerini incelemektir. Fotoğraf, sinema ve televizyonun ardından 90’larda hızla yayılan internet ile sanatçıların sahip olduğu üretim araçları gün geçtikçe genişlemiştir. Dijital tarihin evrimine tanıklık eden sanatçı üretimleri kavramsal ve biçimsel olarak dönüşüm yaşamıştır.

Sanatçı dijital verilerden oluşan imajlar ile izleyiciye deneyim alanı yaratmış, sanat izleyicisi artık pasif konumdan aktif hale gelmiştir. Böylece günümüz sanatı, belirli bir sosyal sınıf için üretilmiş sanat nesnesinin anlam zincirini kırmış, daha geniş bir bağlamı işaret eden, sanat yapıtını deneyimiyle tamamlayan bütüncül ve kapsamlı bir yapıya dönüşmüştür. Sanat nesnesinin özerk bir yapıdan daha bağımsız bir yapıya dönüştüğü bütün bu süreçler yeni medyanın sağladığı olanakların göstergesidir.

Günümüz sanatçıları teknolojiyi kullanarak, alternatif üretim yolları ile izleyiciyi de dahil eden bir özgünlük sağlamıştır. Yeni medyanın yaratıcı sanat pratiklerini örnekleyen bu araştırmada, Refik Anadol, Alper Derinboğaz, Candaş Şişman, Bruce Nauman, Agumented İstanbul projesi ve Rafael Lozano-Hemmer’in çalışmalarına yer verilmiştir.  

Keywords


This research aims to examine digital art productions that create an interactive experience environment that includes the audience in galleries, museums, and public spaces. With the internet that spread rapidly in the 90s after photography, cinema, and television, the means of production owned by artists have expanded day by day. The artist's exhibitions that witnessed the evolution of digital history have undergone a conceptual and formal transformation.

The artist has created a field of experience for the audience with images made up of digital data, and the art audience has now become active from a passive position. Thus, today's art broke the meaning chain of the art object produced for a particular social class. It turned into a holistic and comprehensive form that points out a broader context and complements the work of art with its experience. All these processes in which the art object transforms from an autonomous system to a more independent structure indicate the possibilities provided by the new media.

Today's artists have provided originality that includes the audience with alternative production ways by using technology. Refik Anadol, Alper Derinboğaz, Candaş Şişman, Bruce Nauman, the Augmented Istanbul project, and Rafael Lozano-Hemmer's works were included in this study, which exemplifies the creative art practices of new media.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,168
Number of downloads 1,307

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.