Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

LUCIAN FREUD RESİMLERİNDE BEDEN YORUMLARI

Author:

Number of pages:
53-63
Year-Number:
2021-6

Öz

İnsan bedeni yüzyıllardır; bazen fiziksel bazen ruhsal kimileyin de estetik açıdan birçok bilime ve disipline konu olmuştur. Resim sanatı, insan bedenini çeşitli formlarda kullanmış ve bedeni sanatın bir malzemesi olarak görüp onu nesneleştirmiştir. Beden resim sanatında kimi zaman biçimsel olarak kullanılmış kimi zaman da bedenin içinde bulunduğu psikoloji resmin konusu olmuştur. Sanatçılar ise bu zengin malzemeyi yani insan bedeninin ruhsal yapısını resimde çoğunlukla işlemişler ve izleyiciye muazzam bir çeşitlilik sunmuşlardır. İnsan bedenini ve onun psikolojisini resimlerine konu eden sanatçılardan bir olan Lucian Freud, bedeni günlük hayatta olduğu gibi yani onu belirli bir forma veya poza koymadan; uyuyan, istirahat eden, oturan bir vaziyette ve içinde bulunduğu ruh haliyle resmetmiştir.  Resimlerinde yer verdiği kişiler; yakın çevresinde bulunan aile bireyleri ve yakın arkadaşları olmuştur. İç dünyalarını ve onların psikolojilerini bildiği kişileri model olarak resimlerinde tercih etmesi, boyada ve anatomideki ustalığı eserlerinin son derece gerçekçi, plastik açıdan ise ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Keywords


Abstract

Human body has been a subject in many sciences and disciplines in both physical and aesthetical terms for ages. Painting art has used human body in several forms and objectified it thereby considering it a material of art. Body has not only been used in a figurative way but also in a way to reflect the psychology of that body in art. Artists have mostly used this rich material, that is to say human body and its psychology in their arts and presented the viewers a huge variety in that sense. Being one of the artists who used human body and human psychology in his art, Lucian Freud portrayed human body and human psychology as in daily life, that is, without putting it in a certain form or pose, such as somebody in sleeping, resting, sitting position. Human beings in his art consisted of his family members and close friends. His preference of the persons whose inner world psychology he was familiar with and his ability in painting and anatomy reveals the fact that his works are highly realistic and significant in aesthetic terms.

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,064
Number of downloads 1,084

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.