Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK MASKE ve SANAT

Author:

Number of pages:
308-327
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

İnanç ve yaşam biçimi bakımından farklı toplumlarda seçilmiş kişinin gizil bir güce sahip olduğuna, karşı tarafı inandırmak anlamında ön kültürlerde kullanılan mask-maske, birey üzerinde şaşırtıcı bir etki yaratmaktadır. Bununla beraber hasmına karşı korkularını gizleme ve caydırma amacıyla da kullanılmıştır. Maske, beden üzerinde özellikle yüz kısmına iliştirilmiş, insanlık tarihinin ilk el yapımı aksesuar tasarımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Her kültürde; renk, desen, malzeme açısından şifa, korkutma, korunma, eğlence, estetik, güç, fetiş ögesi olarak kullanılan maske, zaman içerisinde birçok değişim ve gelişimin kültürel göstergesi olmuştur. Coğrafyalardaki kültürlerin kendine has özellikleri, yaşam biçimlerinde görüldüğü gibi kılık kıyafetlerine yansıdığı toplumların var olma hikâyelerine konu olmuştur.

 

Mistik amaçlı ritüellerin, ölüm ve sonrası törenlerin, festival ve kutlamaların simgesi haline gelen maskenin arkaik görüntüsü kültürler arasında etkileşime, görsel sanatlara ve sanatçılara esin kaynağı olmaktadır. Öteki dünya ile gerçek olan arasında bağ niteliği taşıyan ve moda alanında tamamlayıcı olan mask-maskenin günümüzde sadece eğlence içinde yer alsa da aynı zamanda iletişim aracı olduğu da bir gerçektir. Görsel sanatların tamamında tek bir unsur sanatı temsil ederken, yeri geldiğinde kostümün tamamlayıcı bir parçası olarak maskenin; kavramsal açıdan değerlendirilmesi, kullanımı, etkileşimi, sosyal iletişimi, tasarımında kullandığı sembol ve imgelerin anlamı üzerine bir çalışmadır.

Keywords


The mask-mask used in pre-cultures to consince the other party that the chosen person has a lavent power in defferent societies in terms of belief and lifestyle, creates a suprising effect on the individual. However, it was used to hide and dissuade fears of its enemies. The mask is the first handmade accessory design in human history, especially attached to the face of the body.

 

In every culture, color, pattern, material healing, scare, protection, the mask used as entertainment, esthetics, power, fetish has been a cultural indicator of many changes and developments over time. The unique properties of cultures in geographies have been the subject of the stories of the existence of societies in which they are reflected in their disguise, as seen in their lifestyles.

 

The background image of mask which has become a symbol of mystical rituals, death and postmortem ceremonies, festival and celebrations is an inspiration for interacting among cultures, visual arts and artists. The mask, which is a link between the other world and reality and complementary to fashion, is a communication tool, although it is only in fun today. The purpose of this paper is to explain on the conceptual evaluation of the while representing a single element in all of the visual arts, the mask as an integral part of the costume when appropriate, its use, interaction, social communication, and the meaning of the symbols and images used in its design.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,173
Number of downloads 807

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.