Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

SERAMİK SANATINDA GÖRÜLEN BAZI ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK FORMLAR

Author:

Number of pages:
227-241
Year-Number:
2021-7

En temel anlamında form, heykel veya yerleştirme gibi üç boyutlu bir sanat eserini ifade eder. Daha geniş bir anlamda, form, bir resmin tüm görünür özelliklerini kapsayan bir kavramdır. Bu bağlamdaki form, renk, şekil ve zıtlık da dâhil olmak üzere bir çalışmanın nesnel niteliklerini ifade eder.

Geometrik formların seramik formlarla bir araya getirilmesi ve nasıl birleştirildiğine dair araştırma yapılmıştır. Bu konuda eleştirel çalışmaları olan sanatçılar incelenmiştir. Dolayısı ile bu çalışmada, yazarın kişisel üretimlerinde etkilendiği, kişisel estetik beğenisinde üç boyutlu geometrik formlardan çıkışlı en yalın seramikleri üreten olarak değerlendirdiği sanatçılar olarak gördüğü Bodil Manz, Ben Arnup,Jin Eui Kim,Matthew Chambers, Jıwan joo isimli seramik sanatçıları ile sınırlandırılarak form ve geometrik tanımlarını aktarılmakta ve örneklenmektedir. Ayrıca sunulan fikirler ve yapılan araştırmalar ışığında, bir araya getirilen geometrik formlar ile yapılan, sanatçılara ait seramik uygulamalar bulunmaktadır.

Bu araştırma, ülkemizdeki mevcut hammaddelerden olan seramik kilini ve geometrik şekilleri kişisel bakış açısı ile birleştirmeyi, böylece araştırma ve uygulama sonuçlarının seramik alanında çalışmak isteyen seramik sanatçıları için faydalı bir kaynak haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Keywords


In its most basic sense, form refers to a three-dimensional work of art such as a sculpture or installation. In a broader sense, form is a concept that encompasses all the visible features of a painting. Form in this context refers to the objective qualities of a work, including color, shape, and contrast.

Artists who have critical studies on the subject of combining geometric forms with ceramic forms and how geometric forms are combined with ceramic forms are examined. Therefore, in this study, it is limited to the ceramic artists Bodil Manz, Ben Arnup, Jin Eui Kim, Matthew Chambers, Jiwan joo, whom the author is influenced by his personal productions and whom he considers as producing the simplest ceramics out of three-dimensional geometric forms in his personal aesthetic taste. definitions are given and examples are given. In addition, in the light of the ideas presented and the researches carried out, there are ceramic applications of artists made with geometric forms brought together.

This research aims to combine ceramic clay, which is one of the raw materials available in our country, and geometric shapes with a personal perspective, thus making the research and application results a useful resource for ceramic artists who want to work in the field of ceramics.

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 412
Number of downloads 417

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.