Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Sanat Eğitimi Dersinde Yetmişli Yıllarda Olduğu Gibi Hala Önemli Gün ve Haftalarla İlgili Resimlerin Yaptırılması

Author:

Number of pages:
298-307
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

Ülkemizde 1970’li yıllardan beri İlkokullarda okutulan resim dersleri, işlenen konu bağlamında hep benzer şekilde sürekli yüzeysel olarak ele alınmıştır. Bu uygulama sadece önemli gün ve haftaların ele alındığı, (Örneğin okulların açıldığı hafta ilköğretim haftası konusu ile ilgili resimler yaptırmak gibi) yıllardır hep aynı konuların işlendiği, çocuğun hayal dünyasını ve yaratıcı düşüncesini açığa çıkarmaktan uzak, sıkıcı ve basmakalıp bir müfredatla günümüze kadar süregelmiştir. Geçmiş yıllarda ortaya konan bu ve benzeri sanat eğitimi anlayışı, taklitten öteye geçememiş ve en önemlisi öğrencinin malzeme seçimi konusunda bile özgür bırakılmayarak, yaratıcılıktan uzak bir sanat anlayışı ile bu güne kadar getirilmiştir. Ancak bundan sonra, kullanılacak farklı materyallerle ve çocuğun bulunduğu yaşa ve gelişim aşamalarına uygun yöntemlerle, çocuk gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ele alınan sanat eğitimi, içinde bulunduğumuz teknolojik ve bilimsel gelişmelerin had safhada olduğu iletişim çağında beklentilerin üstünde çok daha büyük sonuç verecek özelliğe sahiptir. Çok vakit geçirmeden bu kapsamda yetkililer tarafından yeniden ele alınan ve uygulamaya konan sanat eğitimi çocuğun öncelikle duygusal, ruhsal, imgesel ve yaratıcı gelişimine olumlu katkılarda bulunur. Buna paralel olarak akıl ve zekâya dayalı olarak öz iradesinin gelişmiş olmasından dolayı da çocuğa tercih haklarını daha özgür, daha bilinçli ve daha isabetli kullanma yetisi kazandırır.

Keywords


Painting lessons taught in primary schools in our country since the 1970s have always been dealt with superficially in terms of subject matter. This practice has continued until today with a boring and stereotypical curriculum, in which only important days and weeks are discussed (for example, the same subjects have been made for years, such as making pictures about the primary school week in the week the schools are opened), far from revealing the imagination and creative thinking of the child. This and similar understanding of art education, which was put forward in the past years, could not go beyond imitation, and most importantly, the student was not even freed in material selection and has been brought up to this day with an understanding of art that is far from creativity. However, art education, which is handled in order to contribute to child development with different materials to be used from now on and with methods suitable for the age and developmental stages of the child, has a feature that will yield much greater results than expectations in the communication age where technological and scientific developments are at an extreme level. Art education, which is reconsidered and implemented by the authorities in this context, without delay, makes positive contributions to the emotional, spiritual, imaginative and creative development of the child. In parallel with this, due to the development of self-will based on reason and intelligence, it gives the child the ability to use their right of choice more freely, more consciously and more accurately.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,114
Number of downloads 793

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.