Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

FELSEFİ AÇIDAN ANALİTİK KÜBİZM

Author:

Number of pages:
257-266
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

  1. yüzyıl kendi değişiminin lokomotifi olan teknolojik yapı ile sıkı bir ilişki içindedir. Sanatın yeni arayışlara girdiği bu dönemde, doğadan artık kopmak, değişmeyeni keşfetmek uğraşısı içine girdi. Bunu da zihinselliğin bitimsiz dünyasında buldu. Zihinselin keşfi ile fenomenal yapıdan sıyrılan kübizm tinselliğin tüm boyutlarında kendini var etti. Kübizm sanatta kullandığı formları ise katıksız idede uzam ve zamansallığın ötesinde buldu. Batı, metafizik tözünü gözler önüne seren analitik kübizm fenomen yapıya karşı oluşturduğu paradigmasıyla rasyonel bir konsept gerçekleştirmiştir. Analitik kübizm fenomenal yanılsamasının gerçeklik algısını ortadan kaldırarak yerleşmiş imgelerde, formlarda kendini görünür hale getirdi. Kübik sanatta kullanılan silindir, kare gibi geometrik formlar realiteye yaslanmış ancak akılla kavranabilirler. Bu formlar fenomenal her türlü imgeye karşılık gerçeklik boyutlarını bertaraf ederek kendi epistemolojinin oluşturduğu bir tinselliğe gider. Bu tinsellik zihnin kendi üzerinde analitik düşünce ile gerçekleşecektir. Böylece kübizm daha önce görülmemiş felsefe dayanağı olan bir sanat anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede kübizmle birlikte sanatta yeni bir kehanet de gerçekleşmiş oldu.

Keywords


  1. the century has a tight relationship with the technological structure, which is the locomotive of its own change. In this period, art entered into new pursuits, breaking away from nature and exploring the unchanging. It found this in the never-ending World of mind. Stripped of the phenomenal structure by the discovery of the mental, Cubism has created itself in all dimensions of the spirituality. Cubism has found the forms it uses in art beyond space and timeliness in pure idede. The West has realized a rational concept with its paradigm of analytic Cubism versus phenomenon structure, which exposes the metaphysical concept. Analytic Cubism made itself visible in settled images, forms, by eliminating the perception of reality of the phenomenal illusion. Geometric forms, such as cylinder and Square, used in cubic art, can be grasped only by reason leaning against reality. These forms go to a sensuality formed by their own epistemology by disposing of the dimensions of reality in response to all kinds of phenomenal images. This sensuality will be realized by analytical thinking on the mind itself. Cubism thus comes across as an understanding of art that is the basis of philosophy that has never been seen before. In this way, a new prophecy was realized in art along with Cubism.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,096
Number of downloads 923

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.