Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

SOSYAL MEDYANIN ÇAĞDAŞ SANATA ETKİLERİ

Author:

Number of pages:
345-353
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-7

Gelişen teknoloji ve değişen toplumsal yaşam koşulları diğer herşeyi değiştirdiği gibi iletişim alışkanlıklarımızıda değiştirmiştir. İnternetin hayatımıza girmesi ile beraber yeni bir iletişim yolu toplumsal yaşantımıza entegre olmuştur. Toplumun neredeyse her yaş aralığında hızlı bir şekilde yayılan sosyal medya platformları günümüz iletişimdeki etkinliğini günbegün artırmaktadır. Bu artış ise sosyal medya pratiğinin hayatın bir gerçeği olarak kitlelere nüfuz etmesiyle süregelir. Sosyal değişimlere eşlik eden bu süreçte sosyal medya bugün günlük yaşamın bütün safhalarında yer bulmaktadır ve böylece bağlı olduğu her alanı etkisi altına almaktadır. Toplumun neredeyse her kesimi tarafındna kullanılan sosyal medya playformalarının günümüz sanatçıları tarafındanda sıklıkla kullanılan ortamlar haline gelmiştir. Günümüzde çalışma alanı ve kullandığı malzeme fark etmeksizin bir çok sanatçı ürünlerini sosyalmedyada sergilemekte yada bizzat sosyal medya platformları aracılığıyla üretmektedir. Çağdaş Sanat eserleri de bahsi geçen bu dönüşüm sürecinde üretim, yaratım ve sunum bağlamında çok farklı bir yerde konumlanmıştır. Çalışma sosyal medyanın çağdaş sanata olan etkilerine yönelik kısa bir tartışma metnidir. Amaç olumlu veya olumsuz bir etiketlemeye gitmeksizin var olan değişimi örneklerle açıklamaktır. 

Keywords


Developing technology and changing social life conditions have changed our communication habits as well as everything else. With the introduction of the internet into our lives, a new communication way has been integrated into our social life. Social media platforms, which are spreading rapidly in almost every age range of society, are increasing day by day. This increase continues as the social media practice penetrates the masses as a reality of life. In this process that accompanies social changes, social media takes place in all phases of daily life today and thus affects every area it is connected to. Social media playforms, which are used by almost every segment of the society, have become the media frequently used by today's artists. Today, regardless of the field of work and the material they use, many artists exhibit their products on social media or produce them personally through social media platforms. In this transformation process, Contemporary Art works are located in a very different place in terms of production, creation and presentation. The study is a short discussion text on the effects of social media on contemporary art. The aim is to explain the existing change with examples without using a positive or negative labeling.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,187
Number of downloads 861

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.