Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Sâdeddin Kaynak'ın Hicaz Makamındaki 14 Eserinin İncelenmesi

Author:

Number of pages:
101-152
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Sâdeddin Kaynak bestekârlar içerisinde geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe köprü kurabilen en önemli bestekârlardandır. Şarkı formunda çok sayıda eserler bestelemiştir. Her zaman apaçık ve sade bir Türkçe’nin savunucusu olmuştur. Aranağmelerin ve saz paylarının önemi Kaynak’ın anlayışıyla yeni bir kimlik kazanarak ses unsurunun altında yok olmaktan kurtulmuş, onunla eş değer bir kişilik kazanmıştır. Kaynak, herhangi bir müzik aleti icra etmemesine rağmen bestelerinin saz bölümleri son derece parlak olup, orijinal giriş ve bağlantı bölümlerine sahiptir. Eserlerinde bestecinin imzası o kadar nettir ki daha aranağme başlar başlamaz Sâdeddin Kaynak’ın bestesi olduğu anlaşılır. Eserleri; makam geçkileri, usul değişiklikleri, ritim ve tempo değişiklikleri açısından zengin ve şaşırtıcı güzellikte olup Kaynak’ın çok yönlü olma özelliği burada kendini belli etmektedir. Çalışmanın eksenini Sâdeddin Kaynak'ın Hicaz makamında bestelediği 57 eseri oluştururken örnek olarak bu eserlerden 14 tanesi belirlenmiştir. Örnek olarak belirlenen 14 eserin seçiminde alan uzmanlarının görüşleri esas alınmıştır. Örnek eserlerin oluşturulmasında usul geçkileri fazla olan, makamsal değişiklikler gösteren ve popüler olan eserler kullanılmıştır. Örnek eserlerin 14 ile sınırlı tutulmasının nedeni form, makam, usul, güfte gibi birden fazla değişken açısından ayrıntılı eser incelemesi yapılmasıdır.

Keywords


Among the other composers Sâdeddin Kaynak is one of the most outstanding one who can lay a bridge from past to present. He composed song formed works. In order to captivate the society, he produced his works with his innovative soul in language, form and melody. He was always a defender of a very clear and pure Turkish. With his understanding the importance of instruments developed a new identity, recovered from disappearance due to the sound factor and gained an equal character. Although not performing a musical instrument the instrumental parts of Kaynak’s melodies are strongly clear and they have original introduction and connection parts. The composer’s signature is so clear in the works that just by listening to the short instrumental passages between the verses one can easily say that they belong to Sâdeddin Kaynak. In his compositions the mode is rich with routes, tempo changes, rhythm and beat changes and they are unbelievably beautiful. None of the composers from past to present could have been able to function in such wide range of areas as Kaynak did. Kaynak’s sophisticated side also manifests itself in here. In this study the total field under survey is Sâdeddin Kaynak’s 57 Hicaz works and 14 of them are subjected as random samples. Field experts’ opinions are grounded on in the selection of these 14 works. The random works having rich tempo routes, showing mode changes and popular ones are used during selection. The reason of limiting the study with 14 works is making a detailed search in terms of more than one varieties such as mode, tempo, form and lyrics.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 712
Number of downloads 656

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.