Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Umberto Boccioni’nin Eserlerinde Hız ve Hareket

Author:

Number of pages:
91-104
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

İtalyan bir şair olan Marinetti’nin yayınlamış olduğu bildiri ile temelleri atılan Fütürizm akımı özünde, hız ve hareket kavramlarını barındırmaktadır. Aynı anda gerçekleşen olayları konu alıp, seyirciyi de olaya dâhil eden Fütürizm akımı resme dördüncü boyut etkisi kazandırma kaygısı ile ortaya konulmuştur.  Terim olarak “gelecekçilik” şeklinde Türkçeye çevrilen bu akım, daha önce benzerine rastlanılmayan, temelinde şiddet ve yıkım barındıran bir yaklaşımı temel almaktadır. Geçmişi tamamen reddeden bu akım sadece geleceğe ve devinime odaklı olmaktadır. Bu akımda çalışmalar üreten sanatçılar arasından en önemlisi ve akımın temsilcisi de olan Umberto Boccioni yapmış olduğu eserlerde, hız ve hareket olgusunu faşist düşüncenin sanat yapıtına evrilmiş hali olarak ele almıştır. Çalışmalarına ışık kullanımının da katkısıyla hareket kazandırarak geçmişin kalıplarından kendini kurtaran Bocconi, cansız ve durağan bir tuvalin ya da nesnenin/heykelin nasıl görsel enerjiye dönüştürüldüğünü izleyicisine kanıtlama gayreti içinde olmuştur. Literatür araştırması ve görsel araştırma yöntemleri çerçevesinde yapılan bu çalışmada Boccini’nin yapmış olduğu eserlerden örnekler ele alınarak, bu eserler biçimci sanat eleştirisi çerçevesinde, yorumlayıcı yaklaşımla irdelenmiştir.

Keywords


The Futurism movement, which was founded with the declaration published by Marinetti, an Italian poet, contains the concepts of speed and movement at its core. The Futurism movement, which takes the events that happen at the same time as the subject and includes the audience in the event, has been put forward with the concern of bringing the fourth dimension effect to the picture. Translated into Turkish as the term "futurism", this movement is based on an approach that has never been seen before and includes violence and destruction at its core. This movement, which completely rejects the past, focuses only on the future and movement. Umberto Boccioni, who is the most important and representative of the artists who produced works in this movement, handled the phenomenon of speed and movement as the evolution of fascist thought into a work of art in his works. Bocconi, who freed himself from the patterns of the past by bringing movement to his works with the contribution of the use of light, as been in an effort to prove to his audience how an inanimate and stagnant canvas or object/sculpture is transformed into visual energy. In this study, which was carried out within the framework of literature research and visual research methods, examples of Boccini's works were handled and these works were examined with an interpretive approach within the framework of formalist art criticism

Keywords

Article Statistics

Number of reads 941
Number of downloads 835

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.