Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Yapay Zekâ İle Gerçekleştirilen Sanat Uygulamalarında Görüntü Üretimi

Author:

Number of pages:
45-71
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Yapay zekâ ses, görüntü ve yazılı metin biçimindeki bütün veri türlerini temel alarak algoritmaları öğrenerek problemleri çözen bir modellemedir. Yapay zekâ algoritmaları yalnızca sayısal verilerle çalışarak söz konusu verileri işlemektedir. Mühendislik, Biyoloji, Deneysel Psikoloji alanı, İletişim Teorisi, Oyun Teorisi, Matematik ve İstatistik, Mantık ve Felsefe, Dilbilim gibi çeşitli teori, yöntem ve teknoloji alanlarından ve çeşitli disiplinlerden etkilenmiştir. Yapay zekâ birçok alanda kullanıldığı gibi görüntü üretimi için uygulanan yapay zekâ programları yeni bir çağı başlatmıştır. 21. yüzyılda yaşantımızın büyük bir alanında yer almaya başlayan yapay zekâ, amaçlar doğrultusunda makinenin öğrenmesini sağlayan insan, aslında bir otomasyon ve insan yaratıcılığı arasında işbirlikçi denge kurmaya çalışmaktadır. 21.yüzyıl insanının davranışlarını değiştiren yapay zekâ aktif bir rol olarak üretken algoritmalar aracılığıyla günümüzün görsel üretim ve tüketim biçimi değiştirdiği görülmektedir.

Araştırma; makine öğrenme yöntemlerini anlamak ve bu yöntemlerdeki çeşitli yaklaşımları değerlendirerek, görüntü üretiminde yapay zekânın sağladığı olanakları tartışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca yapay zekâ aracılığıyla üretilen görüntü örneklerini tartışan araştırma söz konusu sanat ya da görüntüleri literatür tarama yöntemiyle incelemektedir.

Keywords


Artificial intelligence is a form of modelling that solves problems by detecting algorithms in sets of data of any kind, be it audio, image, or written text. Artificial intelligence algorithms only work with and process digital data as a form of modelling inspired by a plethora of theories, methodologies, technologies, and disciplines including Engineering, Biology, Experimental Psychology, Communication Theory, Game Theory, Mathematics and Statistics, Logic and Philosophy, and Linguistics. In turn, artificial intelligence has found use in multiple fields and artificial intelligence programmes employed in image management actually marked the advent of a new age in this specific field. Having made a significant mark on our lives in the 21st Century, artificial intelligence has seen human operators allowing machines to learn, effectively endeavouring to find a cooperative balance between automation and human creativity. As a result, artificial intelligence has not only affected a change in human behaviour in this age, but has also been an active agent in changing the ways in which today’s society produces and consumes visual content through generative algorithms.

The present research study aims to offer an understanding on methods of machine learning and to discuss the image management possibilities created by artificial intelligence through an overview of various approaches adopted in these methods. Additionally, the study incorporates a literature review to discuss samples of artworks and images generated through artificial intelligence.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 925
Number of downloads 992

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.