Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Adıyaman Nemrut Heykellerinin Nitelikli Tasarım Ürününe Dönüştürülmesi: Seramik Okarina Örneği

Author:

Number of pages:
90-100
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Seramik, köklü geçmişi ve sosyolojik anlatısıyla birçok alanda işlevsel ve estetik formlarda kullanılmış; halen de kullanılmaya devam eden önemli bir materyaldir. İşlevselliğin ve estetiğin bir arada sunumuyla ortaya çıkan seramik müzik aletleri tören ve ayin müziklerine eşlik ettiği gibi günlük yaşamın da bir parçasını oluşturmaktadır. Arkaik süreçler göz önünde bulundurulduğunda seramiğin müzik ekseninde önemli bir kullanım alanına sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu perspektifte arkaik hali Mayalara ve Azteklere dayandırılan seramik müzik aleti Okarinalar, çalışmanın dayanak noktasıdır. Okarinalar, farklı kültürlerde, kıtalarda, coğrafyalarda değişik biçimlerde, boyutlarda ve değişik tasarımlarla çeşitlendirilmiştir. Buradan hareketle Adıyaman ilinde yer alan ve Tanrıların Dağı olarak nitelendirilen Nemrut Dağı heykelleri modellenerek okarina enstrümanına dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu şekilde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda yer alan heykellerin fonksiyonel, inovatif bir tasarım nesnesi ve müzik aletine dönüştürülerek müzik ve seramik arasındaki bağın kuvvetlenmesine katkı sağlamasının yanında Türkiye coğrafyasında önemli bir tarihsel dokuya ses vererek işlevsel bir nitelik kazandırılması hedeflenmiştir.

Bir tasarım nesnesinde bulunması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi fonksiyon ve inovatif yaklaşımdır. İyi bir tasarım fonksiyonelliğin yanı sıra, yenilikçi, estetik obje niteliği de taşıyabilmelidir.  Bu araştırma ile Adıyaman ilinin kültürel değerlerinin başında gelen Nemrut heykellerinin fonksiyonel, inovatif bir tasarım nesnesi ve müzik aletine dönüştürülerek müzik ve seramik arasındaki bağın kuvvetlenmesine katkı sağlanmıştır. Bu bağ kuvvetlenirken; Kommagene Krallığı’nın en önemli simgesi olan nemrut heykellerine yeni bir kimlik atfedilerek tarihin sırlı dünyasına bir ses verilmiş olması hedeflenmektedir. Bu heykeller; hediyelik eşya, sıradan bir obje olmaktan uzaklaşarak doğayı yansıtan bir enstrüman niteliğine bürünecek; insanlar tarafından da daha farklı bir perspektiften bakılmasına olanak sağlayacaktır. Nemrut heykellerinden esinlenilerek disiplinler arası bir yaklaşımla üretilen okarinaların farklı bir alana aidiyet sağlanması amaçlanmaktadır.

Keywords


Ceramic, with its deep-rooted history and sociological narrative, has been used in functional and aesthetic forms in many areas; It is an important material that still continues to be used. Ceramic musical instruments, which emerged with the presentation of functionality and aesthetics together, form a part of daily life as well as accompanying ceremonial and ritual music. Considering the archaic processes, it is concluded that ceramics has an important area of use in the axis of music.

In this perspective, the ceramic musical instrument Ocarinas, whose archaic state is based on the Mayans and Aztecs, is the mainstay of the study. Ocarinas have been diversified in different cultures, continents and geographies in different shapes, sizes and different designs. From this point of view, it is planned to transform the sculptures of Mount Nemrut, which is located in Adıyaman and described as the Mountain of the Gods, into an ocarina instrument. In this way, it is aimed to contribute to the strengthening of the bond between music and ceramics by transforming the sculptures on Mount Nemrut, which is on the UNESCO World Cultural Heritage List, into a functional, innovative design object and musical instrument, and to give a functional quality by giving a voice to an important historical texture in the geography of Turkey.

One of the most important features that a design object should have is function and innovative approach. A good design should have the quality of an innovative and aesthetic object as well as functionality. With this research, the Nemrut sculptures, which are at the forefront of the cultural values ​​of Adıyaman province, were transformed into a functional, innovative design object and musical instrument, thus contributing to the strengthening of the bond between music and ceramics. While this bond is getting stronger; It is aimed to give a voice to the mysterious world of history by attributing a new identity to the Nimrod statues, the most important symbol of the Commagene Kingdom. These sculptures; souvenirs will move away from being an ordinary object and become an instrument that reflects nature; It will also allow people to look at it from a different perspective. It is aimed that ocarinas, which will be produced with an interdisciplinary approach, inspired by the Nemrut sculptures, to belong to a different area.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 734
Number of downloads 790

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.