Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Chicago Okulu’ndan (Chicago School) Mimar Rem Koolhaas’ın 1978 tarihli ‘Çılgın New York: Manhattan için Geriye Dönük Bir Manifesto’ (Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan) kitabına değin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa Merkezli Mimarlık Düşüncesi ve Pratiğine Katkıda Bulunan Fikir ve Metinlerin Değişimi

Author:

Number of pages:
13-29
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Yirminci yüzyılın ilk yarısına ait savaşlar, göçler ve nüfus artışı, değişen üretim ve tüketim biçimleri, buluşlar ve sanat akımları kentlere dair savlar üretmemizi derinden etkilemiştir. Makale temel olarak modern ve postmodern anlayışlar ile üretilmiş mimarlık metinlerine ve kuramlara odaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa merkezli bir coğrafyayı örneklem alanı olarak ele alan bu çalışma, 1920'lerden başlayarak 1980'ler arası dönemi konu edinmektedir. Makalenin metodu niteliksel bir araştırma üzerine kuruludur. Kullanılan bu niteliksel metot, teorik okuma ve tartışma üstünde şekillenmektedir. Döneme ait kentsel sosyoloji terimleri, felsefe temelli idealar ve mimarlara ait projeler makalenin araştırma alanını oluşturmaktadır. Makale, hipotezini, Chicago Okulu’ndan Rem Koolhaas’ın ‘Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan’ (Çılgın New York: Manhattan için Geriye Dönük Bir Manifesto) kitabına değin gelen süreçte metropol kent anlatısı üzerine kurmaktadır. Makalenin değerlendirmesine göre, ABD ve Avrupa merkezli kentsel kuramlar ve mimarlık metinleri, ütopik modernist görüşler, postmodern felsefe üzerine inşa edilmiş tasarım anlayışları, teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve sermaye merkezli planlamalarının etkisinde şekillenmiştir. Makale, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’da sosyo-ekonomik ve politik nitelikler açısından benzerlikler taşıyan 1920’ler ve 1980’ler dönemlerinin kent kuramları ve mimarlık metinlerine dair çok sesliğinin ve muğlak zeminin anlatısını yapması açısından önemlidir.

Keywords


Wars, migrations and population growth changing modes of production and consumption, inventions and art movements of the first half of the twentieth century have profoundly affected our arguments about cities. The article mainly focuses on architectural texts and theories produced with modern and postmodern understandings. This study, which takes the United States of America and Western Europe-centered geography as a sample area, deals with the period from the 1920s to the 1980s. The method of the article is based on qualitative research. This qualitative method used is based on theoretical reading and discussion. Urban sociology terms of the period, philosophy-based ideas and architects' projects constitute the article's research area. The article builds its hypothesis on the narrative of the metropolitan city, from the Chicago School to Rem Koolhaas's book 'Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan'. According to the evaluation of the article, urban theories and architectural texts based in the USA and Europe have been shaped under the influence of utopian modernist views, design approaches built on postmodern philosophy, technological developments, globalization and capital-centred planning. The article is helpful in narrating the polyphony and ambiguous ground of the urban theories and architectural texts of the 1920s and 1980s, which have similar socio-economic and political characteristics in the United States and Western Europe.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 798
Number of downloads 743

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.