Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

İnsan, Mekân ve Marka Etkileşimine Yön Veren Tasarımlar

Author:

Number of pages:
75-89
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-10

Ulaşmak istediğimiz mekânlar belli koordinatlarla tanımlayabileceğimiz alanlardır. Tarihsel süreç içerisinde bu etkileşimi sağlayan ilk görsel örnekleri haritalar olarak örneklendirebiliriz. Bilgilendirme sistemi olan haritalar, yön bulma konusunda insanları yönlendiren, ziyaret edilen alanda yaşayan görünmez bilgileri görünür kılan bir araçtır. Teknoloji ile birlikte bilgilendirme sistemlerinde gerçekleşen evrim, temelinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarma amacını taşımaktadır. Buna bağlı olarak dijitalleşme fikri “yön bulma” eyleminde yeni sunum ortamları oluşmasına zemin hazırlamıştır. Metaverse olarak adlandırılan gerçeklik sonrası evren, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi sanal ortamların nesneler, mekânlar, insanlar arasında çok duyulu etkileşimlerin oluşmasını sağlayan teknolojileri içermektedir. Bu çalışmada, bilgilendirme tasarımı olarak adlandırdığımız yönlendirme grafiklerinin Metaverse içinde insan, mekân ve marka bağlamında nasıl ele alındığı incelenmiştir. Metaverse için bilgilendirme tasarımlarına yönelik herhangi bir tasarım kılavuzunun olmaması, bir durum çalışması olan araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu problem çerçevesinde yönlendirme grafiklerinin Metaverse evreninde nasıl göründüğü veya görünebileceği, nasıl algılanacağı, tasarım ve kullanıcı deneyimi bağlamında ele alınmıştır. Literatür taramasıyla elde edilen veriler örneklerle desteklenerek bilgilendirme tasarımı ile ilgili yeni bir ortamda tasarım olasılıklarının nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmuştur.

Keywords


The places we want to reach are the areas that we can define with certain coordinates. We can exemplify the first visual examples that provide this interaction in the historical process as maps. Maps, which are an information system, are a tool that guides people in finding directions and makes invisible information living in the visited area visible. The evolution in information systems with technology basically aims to maximize the user experience. Accordingly, the idea of ​​digitalization has paved the way for the creation of new presentation environments in the act of "finding direction". The post-reality universe, called Metaverse, includes technologies such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR) that enable multi-sensory interactions between objects, places and people in virtual environments. In this study, it has been examined how the orientation graphics, which we call information design, are handled in the context of people, places and brands in the Metaverse. The lack of any design guidelines for information designs for the Metaverse constitutes the problem of the research, which is a case study. Within the framework of this problem, how the routing graphics appear or may appear in the Metaverse universe, how they will be perceived, are discussed in the context of design and user experience. By supporting the data obtained from the literature review with examples, it is emphasized how design possibilities can be realized in a new environment related to information design.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 748
Number of downloads 737

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.