Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Algılarının Mozaik Resimler Üzerinden İncelenmesi

Author:

Number of pages:
1-15
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-11

        

Nitel araştırma kategorisinde yer alan sanat temelli araştırma desenine göre yürütülen bu araştırma çalışmasında, görsel sanatlar dersi kapsamında mozaik resim uygulaması yoluyla, ortaokul öğrencilerinin sorumluluk değerine ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma çalışması Batman’ın Merkez ilçesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonbahar döneminde, Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulunda 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında katılımcı öğrencilere, sorumluluk değerinin işlendiği toplam 120 resimden oluşan 4 adet mozaik resim panosu yaptırılmıştır.

Mozaik resim panolarındaki resimler araştırmacılar ve alanında uzman 3 görsel sanatlar öğretmeni tarafından ayrı ayrı incelenmiş, önceden hazırlanmış temalar ve kodlar listesinden yararlanılarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada yaptırılan resimler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacıların içerik analizi için hazırladıkları listedeki temalar ve kodlar tablo haline getirilmiş ve oluşturulan bu tablolardaki veriler araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Sorumluluk değerini farklı ve benzer yönleriyle yansıtan resim çalışmaları yaptıkları için öğrencilerin bu değerlere ilişkin doğru algılara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Değerler eğitimindeki 10 kök değerden biri olan sorumluluk değeriyle ilgili yapılan bu çalışmanın benzerlerinin, diğer kök değerler için de yapılabileceği araştırmacılara önerilmiştir.

Keywords


In this research study, which was carried out according to the art-based research design in the qualitative research category, it was aimed to examine the perceptions of secondary school students about the value of responsibility through the application of mosaic painting. This research study was carried out in the central district of Batman, in the fall semester of the 2018-2019 academic year, with the participation of 120 students at Abdulcelil Candan Imam Hatip Secondary School. During the implementation phase of the research, 4 mosaic picture boards consisting of a total of 120 pictures, on which the value of responsibility was processed, were made by the participating students.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 630
Number of downloads 566

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.