Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Varlık Ve Hiçlik Ekseninde Heykel Olgusu

Author:

Number of pages:
27-41
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-13

Heykel, bir olgudan hareketle bir kavramı ya da duyguyu estetik kaygılarla yaratılan bir kütle ya da varlık olarak tanımlanabilmektedir. Heykel tanımları incelendiğinde ilk koşul bir varlık olması gerekliliğidir. Sanatçı heykelini tasarlarken aklına düşen soru, müdahale ya da etki hangisiyse bu sorular içinde yarattığı eserde, kendi kimliğinden izler bırakır. Bu noktadaki sanatçı için en temel soru, ben niye heykel yapıyorum ile başladığı düşünülürse bu soru onu en derine ben kimim sorusuna götürebilir. Bu bağlamda varoluşçu yaklaşımın en temel hareketiyle insanın bireyleşme ve kimlik oluşturma sürecinin en önemli basamağını oluşturduğunu söylemek mümkündür.

Çalışmada öncelikle varoluşçu yaklaşımlar bağlamında varlık ve hiçlik kavramları incelenecek olup, varoluşçu sanat ve sanatçı tanımlarına değinilecektir. Daha sonra çalışma kapsamında heykelin varlık ve hiçlik eksenindeki yeri aranacaktır. Alberto Giacometti özelinde varoluşçu heykel ve sanatçı ilişkisi Jean Paul Sartre’ın görüşleriyle irdelenecek ve sonuç olarak heykelin varlık ile ilişkisinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Keywords


Sculpture is defined as a mass or entity that creates a concept or emotion based on a phenomenon with aesthetic concerns. When the definitions of sculpture are examined, the first condition is that it must be an entity. Whichever question, intervention or effect falls on the artist's mind while designing his sculpture, he leaves traces of his own identity in the work he creates within these questions. The most fundamental question for the artist at this point is, why am I sculpting? Considering that it starts with, who am I to deepen this question into it? question. In this context, it is possible to say that the most basic movement of the existentialist approach constitutes the most important step of the process of individuation and identity formation of man.

In this study, first of all, the concepts of being and nothingness will be examined in the context of existentialist approaches and existentialist art and artist definitions will be mentioned. Then, within the scope of the study, the place of the statue on the axis of existence and nothingness will be sought. In the case of Alberto Giacometti, the relationship between existentialist sculpture and artist will be examined with the views of Jean Paul Sartre and as a result, it is aimed to understand the relationship of sculpture with being.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 495
Number of downloads 468

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.