Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Gürcü Sanatında Koç Figürü ve Koç Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages:
1-26
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-13

Koç, erken çağlardan beri dünyanın birçok yerinde farklı sanat temaları için önemli bir yere sahip olmuş bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Koç biçimli heykeller veya mezar taşları da dünyada en yaygın sanat eserleri arasında yer almıştır. Asya kıtasına bakıldığında Moğolistan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkede benzer amaçlarla, benzer form ve süslemelerle koç biçimli mezar taşlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Gürcistan'da koç boynuzu ile ilgili eserler dikkate alındığında, koç boynuzu motifine birçok mimari yapıda rastlanmasının yanı sıra birçok yerde koç biçimli mezar taşlarına da rastlamak mümkündür. Gürcistan'daki koç biçimli sanat eserlerine bakıldığında koç motifinin dini mimaride dekoratif bir unsur olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Heykellerin çoğunun farklı yerlerdeki müzelerin bahçelerinde sergilendiği görülmektedir. Gürcistan'daki koç biçimli mezar taşlarının her biri bir başyapıt gibi görünüyor. Hem biçimsel özellikleri hem de üzerlerindeki farklı süslemeler anlamlı anlamlar taşımaktadır. İncelendiklerinde sadece dönemin değil, geçmişin de inanç ve kültürünü yansıttıkları görülür.  Bu makalemizde; koç hakkındaki genel düşünce ve inanışlar hakkında bir değerlendirmede bulunmaya ve ardından Gürcistan'ın Tiflis kentinde maket şapelleri görebileceğiniz koç biçimli heykeller hakkında bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Keywords


Ram has had an important place for different art themes in many parts of the world since early ages. Ram shaped sculptures and/or tombstones have been among the most common art works in the world, as well. Considering the Asian continent, it can be seen that ram shaped tombstones have emerged with similar purposes and with similar forms and decoration in many countries from Mongolia to Turkey. Taking into consideration the art works related to ram in Georgia, besides coming across ram-horn motif on many architectural structures, it is possible to see ram shaped tombstones in many places. When considering ram-shaped art works in Georgia, it can be seen that the motif of ram has been widely used in the religious architecture as a decorative element. It appears that most of the sculptures are exhibited in the gardens of the museums in different places. Each ram shaped tomb stone in Georgia appears to be a masterpiece. Both the formal characteristics and different decorations on them have significant meanings. When examined, it can be seen that they not only reflect the belief and culture of the era, but also of the past. In this article; we will try to make a remark about the general thoughts and beliefs about ram and then make an evaluation about the ram shaped sculptures on which you can see model chapels in Tbilisi, Georgia.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 568
Number of downloads 665

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.