Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

İndigo Boyama ve Kumaş Manipülasyon Tekniklerinin Deneysel Giysi Tasarımlarda Kullanımı: Ceket Örneği

Author:

Number of pages:
1-12
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-15

Tekstil tasarımında sanatsal bir ifade aracı olan deneysel sözcüğü, yenilikçi yaklaşımların, hacimsel etkilerin yaratıldığı tasarımlarda kullanılmaktadır. 20. yüzyıldan itibaren başlayan giyilebilir sanat,deneysel tasarımlar yaratma algısıyla el sanatları ile oluşturulan ve sonradan teknolojinin de dahil olduğu kumaş manipülasyon tekniklerinin değerini arttırmıştır. Kumaş manipülasyon teknikleri, binlerce yıldır kumaş yüzeylerini süsleme ve dikiş hatalarını gizleme amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde de deneysel giysi tasarımlarında ve sürdürülebilir tekstil alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. Giysi tarihi incelendiğinde, süslenme arzusu bireyde doğadaki bitkilerden renkler elde etme, kumaşa; renk, doku, hacim gibi değerler katma isteği uyandırmıştır. Arkeolojik araştırmalarda, Antik Mısır’da bulunan giyime ait en eski kalıntılar, indigo boyalı kumaş parçası ve kumaş manipülasyon tekniği olan piliseli kumaşlardır. Tarihi 6000 yıl öncesine dayanan bu geleneksel teknikler, günümüzde de ilgi odağı olmaktadır. Bu çalışma içerisinde bulunan deneysel ceket tasarımlarında, geleneksel el sanatlarını içinde barındıran kumaş manipülasyon tekniklerinden ve doğanın bir parçası olan indigo boyadan yararlanılmıştır. Bilgiler ışığında geleneği yaşatmak, tekstilde sürdürülebilirliği ve ekolojik üretimi arttırmak, fikir vermek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemiyle hazırlanan çalışmada, doğal indigo boyama ve kumaş manipülasyon teknikleri uygulanmış patiska kumaş ile her tasarımda aynı 38 beden ceket kalıbı kullanılarak yeni ceket tasarım örnekleri ortaya çıkarılmıştır.

Keywords


The word experimental, which is a means of artistic expression in textile design, is used in designs where innovative approaches and volumetric effects are created. Wearable art, which started in the 20th century, has increased the value of fabric manipulation techniques, which were created with handicrafts and later included technology, with the perception of creating experimental designs. Fabric manipulation techniques have been used for thousands of years to decorate fabric surfaces and hide sewing errors. Today, its use in experimental clothing designs and sustainable textiles has become widespread. When the history of clothing is examined, the individual’s desire to be adorned is to obtain colors from plants in nature, to fabric; it has aroused the desire to add values such as color, texture and volume. In archaeological research, the oldest remains of clothing found in Ancient Egypt are indigo dyed fabric pieces and pleated fabrics, which is a fabric manipulation technique. These traditional techniques, dating back 6000 years, are still the focus of attention today. In the experimental jacket designs in this study, fabric manipulation techniques that include traditional handicrafts and indigo dye, which is a part of nature, were used. The main purpose of this study is to keep tradition alive in the light of information, to increase sustainability and ecological production in textiles, and to give ideas. For this purpose, in the study prepared with qualitative research method, new jacket design examples were created by using the same size 38 jacket pattern in each design with calico fabric with natural indigo dyeing and fabric manipulation techniques.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 514
Number of downloads 1,599

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.