Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Editör Kurulu/Alan Editörleri


 

Editörler 

Doç. Dr. Yahya HİÇYILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak Erdal

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih KARİP

Dr. Emrah PEK

Alan Editörleri  

Müzik: Doç. Dr. Volkan Gidiş

Dr.  Kadir YILMAZ

Grafik: Doç. Dr. Tarık Yazar

Dr. Öğr. Üyesi Meyrem Deveci 

Dr. Melinda Kostelac

Resim: Doç. Dr. Aziz Erkan 

Resim- İş Eğitimi:Prof. Dr. Meltem Katırancı 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Eren

Heykel: Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser

Dr. Derya Baran

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Doç. Dr. Ruhi Konak

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç

El Sanatları:  Naile Rengin Oyman

Seramik : Doç. Dr. Olcay Boratav 

Dr. Ljubica Jocic 

Sinema: Dr. Afif Ataman

Dr. Funda Masdar Kara

Moda tasarım: Dr. Beyhan Pamuk

Dr. Şerife Gülcü 

 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü: Dr. Işılay Konak

 

Yabancı Dil Uzmanı

Öğr. Görevlisi Ufuk Köse

 

Grafik Tasarım

 Dr. Öğr. Üyesi Meyrem Deveci 

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.