Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN:2667-4769

Editör Kurulu/Alan Editörleri


 

Editörler 

 Dr. Fahrettin Geçen

Dr. B. Burçak Erdal

Editör Yardımcıları

Dr. Afet Aslanova    

Dr. Gökcen Şahmaran Can    

Dr. Bexiyar Yusubov

  

Alan Editörleri  

Müzik: Dr.  Üyesi Kurup Ata Tuncer

Grafik: Dr. Melinda Kostelac 

Resim: Dr. Fahrettin Geçen

Resim- İş Eğitimi: Dr. Üyesi Ebru Güler

Heykel:  Dr. Önder Yağmur

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Dr. Naile Rengin Oyman 

El Sanatları:  Dr. Üyesi Mehmet Fatih Yelmen

Seramik alan editörü:  Dr. Ljubica Jocic 

Sinema: Dr. Funda Masdar Kara

Moda tasarım: Dr. Şerife Gülcü 

 

Yabancı Dil Uzmanı

Öğr. Görevlisi Ufuk Köse

 

Grafik Tasarım

Uzman Bülent Polat

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.