Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Editör Kurulu/Alan Editörleri


 

Editörler 

Doç. Dr. Yahya HİÇYILMAZ

Doç. Dr.  B. Burçak Erdal

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih KARİP

Doç. Dr. Emrah PEK

Alan Editörleri  

Müzik:  Dr. Öğr. Üyesi  Kadir YILMAZ

Grafik: Doç. Dr.  Meyrem Deveci 

Dr. Melinda Kostelac

Resim: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AZAMET

Resim- İş Eğitimi: Prof. Dr. Meltem Katırancı

 Doç. Dr. Fatih KARİP

Heykel: Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser

Dr. Sergey karev

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Doç. Dr. Ruhi Konak

Doç. Dr. Karim MİRZAEE

Seramik : Doç. Dr. Olcay Boratav 

Dr. Ljubica Jocic 

Sinema:  Dr. Öğr. Üyesi Afif Ataman

Moda tasarım: Doç.Dr. Beyhan Pamuk

Prof. Dr. Yosi Anaya

 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü: Dr. Işılay Konak

 

Yabancı Dil Uzmanı

Öğr. Görevlisi Ufuk Köse

 

Grafik Tasarım

Doç. Dr.  Üyesi Meyrem Deveci 

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.