Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN:2667-4769

Editör Kurulu/Alan Editörleri


 

Editörler 

 Dr. Fahrettin Geçen

Dr. B. Burçak Erdal

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Tarık Yazar

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç

Dr. Afet Aslanova    

Dr. Gökcen Şahmaran Can    

Dr. Bexiyar Yusubov

  

Alan Editörleri  

Müzik: Dr.  Üyesi Kurup Ata Tuncer

Grafik:    Doç. Dr. Tarık Yazar

Dr. Melinda Kostelac

Resim: Dr. Fahrettin Geçen

Resim- İş Eğitimi: Dr. Üyesi Ebru Güler

Heykel:  Dr. Önder Yağmur

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç

Naile Rengin Oyman

El Sanatları:  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç

Dr. Üyesi Mehmet Fatih Yelmen

Seramik alan editörü:  Dr. Ljubica Jocic 

Sinema: Dr. Funda Masdar Kara

Moda tasarım: Dr. Şerife Gülcü 

 

Yabancı Dil Uzmanı

Öğr. Görevlisi Ufuk Köse

 

Grafik Tasarım

Doç. Dr. Tarık Yazar

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.