Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Hakkımızda


2018 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi (The Journal of International Art and Art Education) uluslararası hakemli bir dergidir. Sanat ve Sanat Eğitimi dergisi sanatla ilgili bilimlerin her alanında hazırlanan çalışmaları yayımlayan bir dergidir. Jia Journal Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan her çalışma için DOİ ataması yapılacak olup yılda iki sayı yayımlanır ve gerekli görüldüğünde özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

YAZARLARIN DİKKATİNE

Makalenizi göndermeden önce dergimizin yayın ilkelerini ve yazım kurallarını mutlaka inceleyiniz. Yayın ilkelerinin herhangi bir maddesine veya makale şablonuna uymayan makaleler doğrudan iade edilmektedir.

ÖNEMLİ: Dergimizde Etik Kurul İzin Belgesi zorunludur. Etik Kurul İzni olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz (Meta analiz, meta sentez ve derleme çalışmaları hariç).

ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergi sistemine ORCID numaraları ile birlikte kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. 

 

 

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.