Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

ASIYE NISA KARTAL -Hasan Basri KARTAL Chicago Okulu’ndan (Chicago School) Mimar Rem Koolhaas’ın 1978 tarihli ‘Çılgın New York: Manhattan için Geriye Dönük Bir Manifesto’ (Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan) kitabına değin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa Merkezli Mimarlık Düşüncesi ve Pratiğine Katkıda Bulunan Fikir ve Metinlerin Değişimi , 13-29
The Change of Ideas and Texts contributing to the Thought and Practice of Architecture in the United States and Western Europe, from the Chicago School to Architect Rem Koolhaas' 1978 book Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.61920
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.