Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI DERSİ ÖRNEĞİNDE “KİMLİK” KAVRAMINI TARTIŞMAK


YÖK- Dünya Bankası Projesi bağlamında, 1997 yılında üniversiteler yeniden yapılandırılmıştır. Üniversitelerin sanat ve sanat eğitimi alanları yeniden yapılandırılırken, Türk Eğitim Tarihi içinde özgün bir yer tutan sanat eğitimi, kurumlarından ve geleneğinden yararlanılmamış, hatta yok sayılarak ötelenmiştir. YÖK- Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programları Amerikalı danışmanlarca “milli” olmanın uzağında, kültürel ve sanatsal üretimin uygulama ayakları kırılarak yapılandırılmıştır. 1997-1998 Öğretim yılında “tek bir harfi dahi değiştirilemez” şartı ile uygulamaya konan Resim- İş Öğretmenliği Programı iki kez devşirilerek değişikliğe uğramıştır. 2006 ve 2018 Yılında yapılan son değişiklikte ise Türk sanatı ve kimliğinin son halkası ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI DERSİ’nin kaldırılıp, yeni programda bu derse yer verilmeyerek, projenin “milli” görünümünün ardında Türk kimliğini, sanatını ve kültürünü yok sayan asıl ve nihai hedefi açığa vurulmuştur. Bu çalışmada; ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI DERSİ örneğinden hareketle, Türk kimliğinin, kültürünün, sanatının ve sanat eğitiminin köklerinden ve geleneğinden koparılıp, yeniden yapılanma demagojisi ile yıpratılarak yozlaştırılmaya çalışılması irdelenecektir.


Keywords


YÖK-Dünya Bankası Projesi, Sanat, Sanat Eğitimi, Kimlik, Çağdaş Türk Sanatı

Author: Mahmut Öztürk
Number of pages: 1-19
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.40219
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.