Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Yaratıcılığı Açığa Çıkarmak: Sanatsal Yaratım Sürecinde Gestalt Kuramının Şekil-Zemin İlişkisi İle Dönüşümün Rolünü Keşfetmek

Author:

Number of pages:
32-51
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-15

Bir sanat eserini tasarlarken alt yapısında yatan yenilikçiliği ve üretken düşünceyi tetiklemek gerekmektedir. Bu bağlamda, yapılan araştırmanın temel amacı sanat kuramlarının yeniden düşünülmesinde ve tasarım metodolojisinin geliştirilmesinde kavrama ait unsurları bir yapıbozum problemi olarak değerlendirmektir. Gestalt, kuramında şekil-zemin ilişkisi ve dönüşüm kavramını kurgulamıştır. Araştırmada bu birlikteliğin, öğrencilerin özgün işler üretme kapasitesine ve yaratıcılıklarına nasıl bir katkı sağlayabileceği düşüncesi sorgulanmıştır. Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü modelleme kuramları çerçevesinde felsefe, sanat ve bilim alanlarında devam eden arayışların ışığında her yıl kendini yenileyen ve değiştiren dönem temaları ve kurgularıyla varlık göstermektedir. 2023-2024 Güz döneminde Gestalt’ın şekil-zemin ilişkisinde “dönüşüm” kavramı araç olarak, uygulamalı ve yazı yöntemini ile kullanan bu çalışma, öğrencilerin ikili yöntemler aracılığıyla daha özgün sonuçlar verebilecek örnekler üretebileceklerini göstermiştir. Aynı zamanda öğrencilere alternatif çözümler bulmak, sorunlara eleştirel ve yaratıcı yaklaşmak için merak etmeyi, hayal etmeyi, gözlem yapmayı, araştırma yapmayı, ipuçlarını değerlendirmeyi teşvik etmektedir. Bu çalışma, öğrencilere sanatsal üretimde farklı bakış açıları kazandırarak onları daha yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Keywords


When designing a work of art, it is necessary to stimulate innovation and productive thinking underlying its structure. In this context, the fundamental aim of the research is to consider elements of the concept as a deconstruction problem in rethinking art theories and developing design methodology. Gestalt, in his theory, conceptualized the relationship between figure and ground and the concept of transformation. The research questions the idea of how this collaboration can contribute to students' capacity to produce original works and enhance their creativity. Trabzon University (TRÜ) Faculty of Fine Arts and Design, within the framework of modeling theories in the Painting Department, manifests itself annually with period themes and narratives that renew and change in the light of ongoing quests in philosophy, art, and science fields. In the Fall semester of 2023-2024, this study, which employs the concept of "transformation" in Gestalt’s figure-ground relationship as a tool, using both practical and written methods, has demonstrated that students can produce more original results through binary methods. It also encourages students to cultivate curiosity, imagination, observation, research, and evaluation of clues to find alternative solutions and approach problems critically and creatively.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 722
Number of downloads 563

Share

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.