Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: yahya HİÇYILMAZ
Assistant Editor: Fatih KARİP Emrah PEK
Publication Place: VAN
Year-Number: 2024-15
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Begüm Tığlı -Naile Rengin Oyman İndigo Boyama ve Kumaş Manipülasyon Tekniklerinin Deneysel Giysi Tasarımlarda Kullanımı: Ceket Örneği, 1-12
The Use of Indigo Dyeing and Fabric Manipulation Techniques in Experimental Clothing Designs: Jacket Example
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.74379
Abstract | Full text

32x32

Mavi ÇAKMAKÇI Görsel Sanatlarda Bir Çözümleme Yöntemi Olarak: Sous Rature, 13-31
As an Analysis Method in Visual Arts: Sous Rature
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.75226
Abstract | Full text

32x32

Sara ÇEBİ - Yaratıcılığı Açığa Çıkarmak: Sanatsal Yaratım Sürecinde Gestalt Kuramının Şekil-Zemin İlişkisi İle Dönüşümün Rolünü Keşfetmek, 32-51
Revealing Creativity: Exploring The Role Of Gestalt Theory's Figure-Ground Relationship With Metamorphosis In The Artistic Creation Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.75675
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.