Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Dr. B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Dr. Afet Aslanova
Publication Place: Asos Eğitim Bilişim
Year-Number: 2020-4
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Mahmut Öztürk ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI DERSİ ÖRNEĞİNDE “KİMLİK” KAVRAMINI TARTIŞMAK, 1-19
DISCUSSING THE "IDENTITY" CONCEPT IN THE EXAMPLE OF CONTEMPORARY TURKISH ART COURSE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.40219
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Melih Günaydın -Esra DALKIRAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI MEMNUNİYET DÜZEYİ ÖLÇEĞİ” İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 20-41
ASSESSMENT OF THE QUALİTY OF EDUCATİON RECEİVED BY MUSİC TEACHER CANDİDATES WİTH “MUSİC TEACHER CANDİDATES SATİSFACTİON LEVEL SCALE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.44169
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Refik Yalur TİPOGRAFİK TASARIMDA KULLANILAN YAZI KARAKTERİNİN ÖNEMİ, 42-60
THE IMPORTANCE OF FONT TYPE USED IN TYPOGRAPHIC DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.42032
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

volkan gidiş -Suna Fındıkoğlu, Sibel Doğan, Hanefi Özbek, Volkan Gidiş ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN RUHSAL DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ, 61-70
THE EFFECTS OF MUSİC THERAPY ON MOOD İN PATİENTS WİTH SCHİZOPHRENİA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.42698
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.