Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: yahya HİÇYILMAZ
Assistant Editor: Fatih KARİP Emrah PEK
Publication Place: VAN
Year-Number: 2022-10
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

AHMET DOKSANOĞLU Nitel Gereklilikler Bağlamında Eleştirel Perspektiften Sanat Eğitimi ve Eğitimcinin Eğitimi, 1-12
Art Education From a Critical Perspective in the Context of Qualitative Requirements and Educator's Education
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.62029
Abstract | Full text

32x32

ASIYE NISA KARTAL -Hasan Basri KARTAL Chicago Okulu’ndan (Chicago School) Mimar Rem Koolhaas’ın 1978 tarihli ‘Çılgın New York: Manhattan için Geriye Dönük Bir Manifesto’ (Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan) kitabına değin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa Merkezli Mimarlık Düşüncesi ve Pratiğine Katkıda Bulunan Fikir ve Metinlerin Değişimi , 13-29
The Change of Ideas and Texts contributing to the Thought and Practice of Architecture in the United States and Western Europe, from the Chicago School to Architect Rem Koolhaas' 1978 book Delirious to New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.61920
Abstract | Full text

32x32

Derya Aysun CANCAN GUSTAVE KLİMT VE EGON SCHİELE’İN FRİEDERİKE MARİA BEER PORTRESİ ADLI ESERLERİNİN ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ, 30-41
ANALYSIS OF GUSTAVE KLIMT AND EGON SCHIELE'S PORTRAIT OF FRIEDERIKE MARIA BEER ACCORDING TO THE RESEARCH ART CRITICAL METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57784
Abstract | Full text

32x32

Mine DİLBER Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi Carolina Rediviva O Cels. 1 Fol.’da Muhafaza Edilen Terceme-i Şâh-Nâme Adlı Eserin Tezhip ve Cilt Sanatı Açısından İncelenmesi , 42-74
Uppsala University Library Carolina Rediviva O Cels. An Investigation of Terceme-i Şâh-nâme Conserved in Fol. 1 in Terms of Illumination and Binding Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.61170
Abstract | Full text

32x32

Mine KÜÇÜK İnsan, Mekân ve Marka Etkileşimine Yön Veren Tasarımlar, 75-89
Designs Directing Human, Space and Brand Interaction
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.63622
Abstract | Full text

32x32

Öznur Yıldırım -Emre CAN -Sultan Bilget Güçlüer Adıyaman Nemrut Heykellerinin Nitelikli Tasarım Ürününe Dönüştürülmesi: Seramik Okarina Örneği, 90-100
Transforming Adıyaman Nemrut Sculptures into Quality Design Products: The Case of Ceramic Ocarina
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57977
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ Sâdeddin Kaynak'ın Hicaz Makamındaki 14 Eserinin İncelenmesi, 101-152
The Analysis Of Fourteen Hicâz Work Composed By Sâdeddin Kaynak
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57371
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.