Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: yahya HİÇYILMAZ
Assistant Editor: Fatih KARİP Emrah PEK
Publication Place: VAN
Year-Number: 2023-13
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Tahsin Korkut -Muhammed Enes CANÖZ Gürcü Sanatında Koç Figürü ve Koç Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme, 1-26
An Evaluation on the Figure of Ram and Ram-Shaped Tombstones in Georgian Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.71810
Abstract | Full text

32x32

Şeyma Müge İBA Varlık Ve Hiçlik Ekseninde Heykel Olgusu, 27-41
The Phenomenon Of Sculpture On The Axis Of Existence and Nothingness
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.70684
Abstract | Full text

32x32

Ünal BASTABAN - Türkiye’de Şiddet Teması ile İlgili Sanat ve Sanat Eğitimi Kapsamında Yayınlanan Tezlerinin Bibliyometrik İncelenmesi, 42-53
A Bibliometric Analysis of Theses Published within the Scope of Art and Art Education on the Theme of Violence in Türkiye
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.71690
Abstract | Full text

32x32

Pelin Öztürk Göçmen -Yunus Emre BAŞTABAK Mobil Arayüz Deneyim Tasarımında Temel İlkeler ve Bir Uygulama , 54-73
Basic Principles of Mobile Interface and Experience Design and an Application
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.70677
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.