Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: yahya HİÇYILMAZ Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Fatih KARİP Emrah PEK
Publication Place: VAN
Year-Number: 2022-11
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Süleyman AKGÜN -ŞEHMUS KAYA Ortaokul Öğrencilerinin Sorumluluk Değerine İlişkin Algılarının Mozaik Resimler Üzerinden İncelenmesi, 1-15
The Value of Responsibility of Secondary School Students Examination of Relational Perceptions on Mosaic Pictures
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.63843
Abstract | Full text

32x32

Ebru Arslan -Ezgi Gökçe Giyilebilir Sanatta Alternatif Malzemeler ve Seramik Kullanımı, 16-41
The Use of Alternative Materials and Ceramics in Wearable Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.66756
Abstract | Full text

32x32

Ayşe AZAMET Seramik Pano Uygulamalarında Rtv 2 Kullanımı, 42-50
Using Rtv 2 in Ceramic Panel Applications
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.63473
Abstract | Full text

32x32

İbrahim Halil DEMİR -Şeyda Eraslan TAŞPINAR Toplumsal Vicdanın Resim Sanatı Üzerine Yansımaları, 51-62
The Effects of Social Conscience on Painting
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.62728
Abstract | Full text

32x32

Ümit DEMİR -Nesrin KULA Sinema Araştırmalarında Göstergebilimsel Eleştiri, 63-77
Semiotic Criticism in Cinema Research
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.66043
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.