Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Doç.Dr. Yahya HİÇYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Doç.Dr. Fatih KARİP
Dr. Emrah PEK
Publication Place: Van
Year-Number: 2022-9
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Binnaz KOCA - Aslıhan ÖZGÜL Lee Mingwei Projeleri Kapsamında İlişkisel Sanat Sorgusu, 1-14
RELATED ART INQUIRY WITHIN LEE MINGWEI PROJECTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.54917
Abstract | Full text

32x32

Hanefi ÖZBEK Türk Müziği Enstrümanı İcra Eden Müzisyenlerdeki Postüral Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi, Takip Ve Rehabilitasyonu, 15-44
In Musicians Performing Turkish Music Instruments Detection And Evaluation Of Postural Problems, Follow-Up And Rehabilitation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57378
Abstract | Full text

32x32

Meyrem DEVECİ Yapay Zekâ İle Gerçekleştirilen Sanat Uygulamalarında Görüntü Üretimi, 45-71
Image Generate In Arts Applications Designed In Artificial Intelligence
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57891
Abstract | Full text

32x32

Ruhi KONAK İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T. 6087 Envanter Numaralı El-Kiyâfetü’l-İnsâniyye Fi Şemâili’l-Osmaniye El Yazmasında Yer Alan Padişah Portreleri, 72-90
Portraits of The Sultan in El-Kiyâfetü’l-İnsâniyye Fi Şemâili’l-Osmaniye Manuscript With Inventory Number T. 6087 in The Rare Books Library Of The University Of İstanbul
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57844
Abstract | Full text

32x32

Serkan İLDEN -Mervenur BİRİNCİ Umberto Boccioni’nin Eserlerinde Hız ve Hareket, 91-104
Speed and Movement in the Works of Umberto Boccioni
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57843
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.