Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Doç. Dr. Yahya HİÇYILMAZ
Assistant Editor: Doç. Dr. Fatih KARİP Emrah PEK
Publication Place: VAN
Year-Number: 2023-14
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Diyar AZBAĞ -Yusuf Barış UZUN Müzik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterliliklerinde Lisans Programının Etkisi, 1-13
The Effect Of Undergraduate Program On Music Teachers’ And Prospective Music Teachers’ Self-Efficiency
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.73557
Abstract | Full text

32x32

Yeliz ERDOĞAN III. Murad Dönemi Nakkaş Osman Minyatürlerinin İkonografik ve İkonolojik Eleştiri Yöntemi ile Analizi (Sûrnâme-i Hümâyûn ve Kıyafetü’l-İnsaniye fi Şemailü’l-Osmaniye Örneği), 14-33
Analysis of Miniatures of Nakkaş Osman in the III. Murad Period by Iconographic and Iconological Criticism Method (Instance of Sûrnâme-i Hümâyûn and Kıyafetü’l-İnsaniye fi Şemailü’l-Osmaniye)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.71345
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.