Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN:2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor: Doç.Dr. Fahrettin GEÇEN- Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak ERDAL
Assistant Editor: Doç.Dr. Tarık Yazar
Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç
Dr. Afet Aslanova
Dr. Gökcen Şahmaran Can
Publication Place: Asos Eğitim Bilişim
Year-Number: 2021-6
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

AŞKIN ERCAN YENİ MEDYA SANATINDA DENEYİMİ TASARLAMAK, 1-12
DESIGNING EXPERIENCE IN NEW MEDIA ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.51090
Abstract | Full text

32x32

Ali KOÇ -Aygül AYKUT ÇAĞDAŞ SANATTA YENİLİK VE YENİLİKÇİLİK, 13-40
İNNOVATİVENES AND İNNOVATİON İN CONTEMPORARY ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50793
Abstract | Full text

32x32

Emin SANSARCI -Güler ERTAN BAUHAUS EKOLÜ VE GRAFİK TASARIM ALANINA YANSIMALARI, 41-52
BAUHAUS ECOLE AND ITS REFLECTIONS ON GRAPHIC DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.51254
Abstract | Full text

32x32

Emine Karakeçili Lucian Freud Resimlerinde Beden Yorumları, 53-63
Body Aesthetic in Lucian Freud’s Paintings
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.51269
Abstract | Full text

32x32

GÜLŞİN ORAL GİYİM TARİHİNDE ELİZABETH DÖNEMİ ERKEK GİYİM ÖZELLİKLERİ, 64-109
FEATURES OF MAN WEAR IN THE CLOTHING HISTORY: ELIZABETH PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50952
Abstract | Full text

32x32

Güven Ak IRK, ETNİK KÖKEN, ÖTEKİ VE SANAT, 110-123
RACE, ETHNIC ORIGIN, OTHER AND ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.51045
Abstract | Full text

32x32

Lale Yıldır TOPKAPI SARAYI’NDAKİ ZÜLÜFLÜ BALTACILAR OCAĞI ÇEŞMELERİNİN TEZYİNATLARI, 124-146
ADORNMENT OF “THE WARD OF TRESSED HALBERDİERS” FOUNTAİNS İN TOPKAPI PALACE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.51257
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Cihan GEZEN -Hüseyin ELMAS ÇAĞDAŞ SANATTA DİNAMİK BEDEN İMGELERİ, 147-162
DYNAMIC BODY IMAGES IN CONTEMPORARY ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50720
Abstract | Full text

32x32

Mehmet SAĞ CENGİZ HAN’DA ESTETİK ALGI VE ANLAM DÜNYASI, 163-173
A WORLD OF AESTHETIC PERCEPTION AND MEANING IN CENGİZ HAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50883
Abstract | Full text

32x32

Ümit PARSIL -Hüda SAYIN YÜCEL GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARINDAN MEHMET SAĞ’IN RESİMLERİNDE KOZMOGONİK KURGU VE MİTOLOJİK BETİMLEMELER, 174-197
COSMOGONIC FICTION AND MYTHOLOGICAL DESCRIPTIONS IN THE PAINTINGS OF MEHMET SAĞ, ONE OF TODAY'S TURKISH ARTISTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50918
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ -Hanefi Özbek “Bektâşî Raksânı Usûlü” Üzerine Bir Araştırma, 198-212
A Research on
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49635
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ -Mert İşıkcı -Sibel Doğan -Hanefi Özbek MÜZİK TERAPİNİN KOLONOSKOPİ ÖNCESİ HASTALARIN FİZİKSEL VE RUHSAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 213-218
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MUSIC THERAPY ON THE PHYSICAL AND MENTAL PARAMETERS OF THE PATIENTS BEFORE COLONOSCOPY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49640
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ -Hanefi Özbek “Turan Semâîsi Usûlü” Üzerine Bir Araştırma, 219-226
A Research on
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49629
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.