Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Diyar AZBAĞ -Yusuf Barış UZUN Müzik Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Öz Yeterliliklerinde Lisans Programının Etkisi, 1-13
The Effect Of Undergraduate Program On Music Teachers’ And Prospective Music Teachers’ Self-Efficiency
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.73557
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.