Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Mehmet Cihan GEZEN -Hüseyin ELMAS ÇAĞDAŞ SANATTA DİNAMİK BEDEN İMGELERİ, 147-162
DYNAMIC BODY IMAGES IN CONTEMPORARY ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.50720
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.