Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Ruhi KONAK İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T. 6087 Envanter Numaralı El-Kiyâfetü’l-İnsâniyye Fi Şemâili’l-Osmaniye El Yazmasında Yer Alan Padişah Portreleri, 72-90
Portraits of The Sultan in El-Kiyâfetü’l-İnsâniyye Fi Şemâili’l-Osmaniye Manuscript With Inventory Number T. 6087 in The Rare Books Library Of The University Of İstanbul
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57844
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.