Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Derya Aysun CANCAN GUSTAVE KLİMT VE EGON SCHİELE’İN FRİEDERİKE MARİA BEER PORTRESİ ADLI ESERLERİNİN ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ, 30-41
ANALYSIS OF GUSTAVE KLIMT AND EGON SCHIELE'S PORTRAIT OF FRIEDERIKE MARIA BEER ACCORDING TO THE RESEARCH ART CRITICAL METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.57784
Abstract | Full text

32x32

Derya Aysun CANCAN -Sevgi SOYLU KOYUNCU ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEDE İZLEDİKLERİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİN BELİRLENMESİ, 1-13
DETERMINING THE METHODS AND TECHNIQUES FOLLOWED BY SECONDARY SCHOOL VISUAL ARTS TEACHERS IN PRODUCT EVALUATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.54829
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.