Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Yeliz ERDOĞAN III. Murad Dönemi Nakkaş Osman Minyatürlerinin İkonografik ve İkonolojik Eleştiri Yöntemi ile Analizi (Sûrnâme-i Hümâyûn ve Kıyafetü’l-İnsaniye fi Şemailü’l-Osmaniye Örneği), 14-33
Analysis of Miniatures of Nakkaş Osman in the III. Murad Period by Iconographic and Iconological Criticism Method (Instance of Sûrnâme-i Hümâyûn and Kıyafetü’l-İnsaniye fi Şemailü’l-Osmaniye)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.71345
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.