Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Süleyman Akgün -F.Evren Daşdağ 5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN RENK BİLGİSİ KONUSUNUN ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ SERBEST ÇALIŞMALARINDAKİ RENK SEÇİMLERİNDE CİNSİYET VE OKUL DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİ , 56-70
The Effect Of Gender And School Factors On Students’ Choice Of Color In Free Style Drawing In Learning Color Theory In The Visual Arts Lesson In 5th Grade
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.1.548
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.