Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

İpek YILDIRIM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEMEL TASARIM EĞİTİMİ VE BU EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK GÖRÜŞ VE BEKLENTİLER, 18-34
BASIC DESIGN EDUCATION FROM PAST TO PRESENT AND VIEWS AND EXPECTATIONS OF DIGITALIZATION IN THIS TRAINING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.30217
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.