Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Melih Günaydın -Esra DALKIRAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALDIKLARI EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI MEMNUNİYET DÜZEYİ ÖLÇEĞİ” İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 20-41
ASSESSMENT OF THE QUALİTY OF EDUCATİON RECEİVED BY MUSİC TEACHER CANDİDATES WİTH “MUSİC TEACHER CANDİDATES SATİSFACTİON LEVEL SCALE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.44169
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.