Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Ebru Arslan -Ezgi Gökçe Giyilebilir Sanatta Alternatif Malzemeler ve Seramik Kullanımı, 16-41
The Use of Alternative Materials and Ceramics in Wearable Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.66756
Abstract | Full text

32x32

Ezgi GÖKÇE -Birol FİDAN SERAMİK SANATINDA GÖRÜLEN BAZI ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK FORMLAR, 227-241
SOME THREE-DİMENSİONAL GEOMETRİC FORMS SEEN IN CERAMİC ART
DOI :
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.