Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Ümit DEMİR -Nesrin KULA Sinema Araştırmalarında Göstergebilimsel Eleştiri, 63-77
Semiotic Criticism in Cinema Research
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.66043
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.