Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Tahsin Korkut -Muhammed Enes CANÖZ Gürcü Sanatında Koç Figürü ve Koç Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme, 1-26
An Evaluation on the Figure of Ram and Ram-Shaped Tombstones in Georgian Art
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.71810
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.