Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Sara ÇEBİ - Yaratıcılığı Açığa Çıkarmak: Sanatsal Yaratım Sürecinde Gestalt Kuramının Şekil-Zemin İlişkisi İle Dönüşümün Rolünü Keşfetmek, 32-51
Revealing Creativity: Exploring The Role Of Gestalt Theory's Figure-Ground Relationship With Metamorphosis In The Artistic Creation Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.75675
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.