Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

32x32

Volkan GİDİŞ -Mert İşıkcı -Sibel Doğan -Hanefi Özbek MÜZİK TERAPİNİN KOLONOSKOPİ ÖNCESİ HASTALARIN FİZİKSEL VE RUHSAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 213-218
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MUSIC THERAPY ON THE PHYSICAL AND MENTAL PARAMETERS OF THE PATIENTS BEFORE COLONOSCOPY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49640
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ -Hanefi Özbek “Bektâşî Raksânı Usûlü” Üzerine Bir Araştırma, 198-212
A Research on
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49635
Abstract | Full text

32x32

Volkan GİDİŞ -Hanefi Özbek “Turan Semâîsi Usûlü” Üzerine Bir Araştırma, 219-226
A Research on
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.49629
Abstract | Full text

32x32

volkan gidiş -Suna Fındıkoğlu, Sibel Doğan, Hanefi Özbek, Volkan Gidiş ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN RUHSAL DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ, 61-70
THE EFFECTS OF MUSİC THERAPY ON MOOD İN PATİENTS WİTH SCHİZOPHRENİA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.42698
Abstract | Full text

32x32

volkan gidiş -Hanefi Özbek, Ayşe Başak Harmancı İlhan Nîm Sofyân ve Semâî: Düzüm mü? Usûl mü?, 87-118
Nim Sofyan and Semai: either Düzüm or Method ?
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23387
Abstract | Full text


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.