Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

ISSN: 2667-4769

Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi

Editor:
Doç.Dr. Fahrettin GEÇEN- Dr. Öğr. Üyesi B. Burçak ERDAL
Assistant Editor:
Doç.Dr. Tarık Yazar
Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç
Dr. Afet Aslanova
Dr. Gökcen Şahmaran Can
Publication Place: Asos Eğitim Bilişim

Yıl-sayı: 2021-6
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue


Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.